FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI

Bölgenin analizi
Bölgedeki gayrimenkul fiyatlarının analizi
Bölgenin ihtiyaçlarının belirlenmesi
Hedef müşterilerin belirlenmesi
KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMASI

Projenin adının belirlenmesi
Projenin logosu ve matbu evrakların                    hazırlanması
Katalog çalışması
Web Sitesi tasarımı
İlan çalışmaları
PAZARLAMA PLANI

Bütçenin belirlenmesi
Yazılı ve görsel basında yapılacak                          çalışmalar
Proje tanıtım filminin yapılması
Outdoor uygulamaları
İnternet üzerinden yapılacak çalışmalar
Fuar ve stand çalışmaları
 PR FAALİYETLERİ

Projenin lansman organizasyonu
Özel röportajlar ve toplantılarla projenin                tanıtılması
Haber bültenleri
Proje hakkında çıkan haberlerin taranması    ve      raporlanması